NIEUWTJES!!!!!!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     

 
 
 
Nieuwtjes  en belevenissen op Manege Molenzicht
Maandag 16 september 2019
 Verzorgsters denken jullie eraan om de onderhoudslijst van de zadels en hoofdstellen en stiksels beugelriemen voor je verzorgpaarden goed in te vullen met de datum
Er staan nog al wat fouten in. Oktober staat soms ook al afgetekend. graag de goede datum invullen. 
 
Springlessen groepen 2 tot en met 6 zijn allemaal gepland denk er aan om je tijdig aan of af te melden.
ook als er geen belangstelling meer is om springlessen te volgen geeft dit even door.
 
Spring les groep 1 hebben wij voorlopig laten vervallen, slechts 1 inschrijving voor a.s. vrijdag dat is niet genoeg.
Toch nog belangstelling van groep 1 om springlessen te volgen dan  opnieuw bij tante Dorry aan melden.
 
de Brabantse Wal-dag is dankzij onze verzorgsters en begeleiders tijdens de ritten naar en van Mattenburgh
zeer geslaagd verlopen. Een minpuntje was dat Jeannetje en Gabbertje er niet bij konden zijn. Er zijn namelijk altijd heel veel kleintjes die vanuit de wandelwagentjes graag een ritje op een pony willen maken. Dat kon zondag ook wel maar die kleine pony's is wel leuker. Al die gelukkige kindergezichtjes die stralen als zij op de pony zitten is erg leuk om te zien. 
 
Er zijn niet genoeg inschrijvingen voor de proefjes op zondag 29 september 2019 je kunt uiterlijk nog tot en met zaterdag 21 september inschrijven. Als er niet genoeg inschrijvingen zijn gaat op 29 september de f proeven niet door en wordt het 13 oktober.
Van de springgroep 1 heeft zich maar 1 aangemeld. Deze groep laten wij vervallen. De aanmelding is overgeplaatst naar groep2.
kinderen die belangstelling hebben om af en toe een springles 4 of maximaal 5 per jaar te volgen  kunnen dit kenbaar maken bij tante Dorry.

Zondag 1 septemberi 2019.
 Het onderhoud van de paarden en pony's is belangrijk. Het is de bedoeling dat onze verzorgsters dat 1 keer per maand doen. Wij hebben een lijst waarop je kunt  aangeven wanneer je dit hebt gedaan. Er zijn doekjes en kwasten en leerolie zondag aanwezig. de Lijst ligt dan ook op die tafel in de gang van de binnenmanege. 

 
Wij hebben nieuwe datums voor de F proeven te rijden  per dag kunnen 25 deelnemers inschrijven. Wij verzoeken als je wilt meedoen om dit zo spoedig mogelijk met je paspoort inschrijfgeld en je 1e en 2e keus waarop je de proef wilt rijden op te geven 
Je kunt inschrijven voor zondag 29 september of zondag 13  oktober.
 
Dan hebben wij nog hulp nodig voor zondag 15 september  op de Brabantse Waldag die wordt gehouden op landgoed Mattenburgh.  Wij denken aan onze verzorgsters en de wat oudere jeugd (middelbare scholieren.)Je kunt je aanmelden.
bij tante Dorry of doorgeven via de mail Manegemolenzicht @outlook.com
 
 Zondag 22 september houden wij een FNRS opendag op de Manege. Ook dan kunnen wij wat hulp van onze  Verzorgsters en wat oudere jeugd (Middelbare scholieren) gebruiken. Opgeven aan tante Dorry of per mail.
 
Dan starten wij ook weer met de springlessen.
groep1 vrijdag 20september van 18.00 tot 19.00uur
 Groep 2 Vrijdag 28 september van 18.00 tot 19.00uur
 
Een eigen paard is een droom voor de meeste ruiters, voor de meeste is dit niet haalbaar of tijd en geld
maakt dat vaak niet mogelijk.
Een tussen oplossing ook niet voor iedereen mogelijk om dezelfde reden maar toch een stuk voordeliger is een verzorgpony of paard. Momenteel zijn er en komen er leuke verzorgpopny's vrij.

Wat maakt het hebben van een eigen paard of verzorgpony of paard zo leuk
 
De relatie tussen mens en paard.
De mogelijkheid de ontwikkeling van sterke vriendschappen.
het wederzijds begrip dat geleidelijk word opgebouwd tussen mens en paard.
Zet jezelf in de plaats van je paard of pony en behandel je paard of pony
zoals je zelf behandeld wil worden.
 
Een vriendelijk verzoek om lege blikjes en plastic flesjes  niet meer in de  afvalbakken te deponeren, maar gewoon op de tafeltjes
op het terras te zetten. Wij zorgen ervoor dat zij in de daarvoor bestemde blikjesafval containers van de gemeente komen.
Alle plastic zakken enz. in de daarvoor oranje plastic zak die bij de ingang van de binnen paardenstal hangt.
 
De traditionele paarscross die om en nabij  40 keer hebben plaatsgevonden, zijn in 2019 weer heel leuk en goed verlopen.
Voor de nieuwe deelnemers weer een ervaring rijker. Je moet het niet onderschatten rijden tegen de ervaren wedstrijdruiters en dan een cross door het bos waar je van alles kunt tegen komen, waar de paarden  ook schrikachtig op kunnen reageren. Wij zijn daarom trots dat onze 10 manege deelnemers  hierin weer goed zijn geslaagd. Vorig jaar waren wij al heel gelukkig met een 2e plaats in de totaal klassering, gewonnen door Marlonne vd eerden met Chodi en Jelle van de Klink met Wontender. Dit jaar gingen onze deelnemers nog een stapje verder, voor het eerst in de afgelopen 40 jaar ging de 1e plaats naar een manege team, gereden door Merel Keller met Kamiel dressuur, deed voor de 1e keer mee en Nathalie Wijssmann met Pavarotti springen.  De overige uitslagen krijg ik nog door zodra deze binnen zijn maken wij deze bekend.  
 
waarschuwing het is niet toegestaan aan de staarten en manen te knippen of trekken van onze paarden en pony´s.
    
EERST POETSEN DAN PAS OPZADELEN.  
 
Met uitzondering van de beginnende ruitertjes , is het de bedoeling dat je voor dat je het paard of pony gaat opzadelen eerst even poetst. Steeds vaker zien wij dat dit niet gebeurd. Dit is niet de bedoeling dus eerst poetsen dan pas opzadelen. 
   
In een van onze vakbladen kwam ik het volgende bericht tegen. Voor ons niet onbekend maar voor jullie leuk om te lezen.
interactie met dieren leidt tot stressverlaging en helpt tegen depressies.
 
Levenslessen voor de jeugd
 
Verscheidende onderzoeken zijn gedaan naar de invloed van paardensport op de ontwikkeling van kinderen en tieners. zo bewees Washington State University in Amerika wetenschappelijk dat omgang met paarden een beduidende verlaging van de verlaging van de stresshormonen geeft bij kinderen. Zo'n 130 scholieren brachten twaalf weken lang in een naschools programma  tijd door met paarden. Het niveau van het stresshormoon cortisol was veel lager gedurende de dag en avond tijdens het programma. In Japan keek professor Ohta van Tokyo University of Agriculture naar de  effecten van paardrijden op kinderen. Hij toonde aan dat de trillingen veroorzaakt door de beweging van het paard tot activering van het sympathisch zenuwstelsel leiden. Daardoor verbetert het leervermogen van het kind. De invloed van paardrijden kan dus in vele opzichten als positief worden gezien. Daarom besloot de KNHS het Young leaders Program op te zetten voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 21 jaar. De deelnemende jeugd leert op speelse wijze samenwerken. flexibel zijn, duidelijk communiceren en regie voeren  over hun eigen leven. Zo worden op maneges en verenigingen maatschappelijk waardevolle kwaliteiten ontwikkeld.
 
Incasseren,  accepteren en door diezelfde studie toonde ook aan dat paardensporters vastberaden en veerkrachtig zijn. Sporten met dieren  betekent  dat je niet alles in de hand hebt. Het zijn levende wezens met een eigen karakter en soms bijvoorbeeld eigen angsten. Het zijn nu eenmaal vluchtdieren, dus het gebeurt dat je paard niet helemaal doet wat de bedoeling is. Daarnaast hebben paarden af en toe hun dag niet of kunnen zij zich blesseren, Hoe dan ook, je hebt nooit 100% controle. Teleurstellingen liggen op de loer en dat betekent dat je moet leren incasseren, maar daar kweek je wel doorzettingsvermogen mee.
  
 Dus goed voor het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen  en omgaan met teleurstelling want niet altijd iedere les gaat altijd even goed. Niet geheel onbelangrijk paardrijden is hartstikke gezellig. Paardenmensen begrijpen alleen elkaar als het om het paardenvirus gaat. Officieel is het een individuele sport , maar als je op een willekeurige zondag een manege of vereniging bezoekt, blijkt eigenlijk het tegendeel. 
   
 Zondag 9.12.2018 . 
Voor de veiligheid en een correcte beenligging tijdens het paard/ponyrijden adviseren wij om rijlaarzen te dragen. Wij zien steeds meer kinderen met stalschoenen gaan rijden dat is niet de bedoeling. Tijdens het rijden van de proeven is het niet nodig om een witte broek of rijjasje te dragen. Het staat natuurlijk wel leuk. met laarzen rijden, cap en rijbroek is wel de bedoeling.
Ook geen losse haren onder de cap dragen
   
Wij verzoeken niet aan de manen en staart te knippen en ook invlechten is niet de bedoeling.
Proeven F1A tot en met 3A worden voorgelezen Vanaf 3B altijd zelf voor een voorlezer zorgen dat kun je
voor elkaar doen wel dit van te voren regelen.
   
Nieuwe regel voor het gebruiken van de mestband.
Regelmatig wordt er gelijktijdig teveel mest in de band gedeponeerd. Dat is niet de bedoeling dan raakt hij overbelast en gaat hij stuk.
Wie de mestband op zondag wilt gebruiken moet dit voor 13.00uur doen.  Bas zal de band in de gaten houden. daarna gaat hij niet meer aan, dan kun je wel mesten  met de kruiwagen die je niet mag leeg maken in de mestband.  
 
 Wie de mestband op zondag gebruikt moet met de volgende rekening houden. Geen volle kruiwagens ineens in de  luiken gooien ook geen hoop die je eerst voor de stal werpt er in een keer ingooien dat geeft verstopping, Wie de mestband wilt gebruiken dan doe je per schep de mest in het luik gooien.. Je kunt ook met een kruiwagen uitmesten en deze gaan leeg maken op de mesthoop.   
  
Paarden en pony's mogen geen suikerklontjes hebben dit is slecht voor hun tanden.
 
 Wie buiten of in de wasplaats je pony of paard poets moet na het poetsen de plaats waar je hebt gestaan opvegen.
Afgelopen zondag zag het er niet uit overal lagen de haren als dit zo blijft mag er niet meer buiten worden gepoetst.
Als j in de stal poets moeten ook de haren worden opgeruimd.  Wij kijken het nog even aan en hopen dat het beter wordt. 
Wij zullen er een afvalbak plaatsen. 
 Het is de bedoeling dat de ruiters die lessen volgen van 1 uur, voor de les de pony of paard  even een kleine poetsbeurt geven
belangrijk dat de delen waar het zadel en hoofdstel zit voor het zadelen even worden gepoetst. In het vervolg delen wij 15minuten voor de lessen van 1uur de indeling bekend maken zodat je voldoende tijd hebt om dit te doen. Wel zelf voor een borstel zorgen. Voor de lessen van 1/2uur geen wijzigingen indeling blijft 10 minuten voor aanvang van de les.   
  
  
 Hier eindelijk een antwoord op een vaak steeds gestelde vraag:
Volgens het wedstrijd regelement mag het gewicht van de ruiter maximaal 20% van het gewicht van het paard zijn.
Tijdens een show werden acht mensen gevraagd af te stappen omdat zij te zwaar waren voor hun pony het ging in de
meeste gevallen om volwassen personen die op een pony reden.
    
Een verzoek aan de bezoekers van onze manege. Regelmatig constateren wij dat voor het afval niet de goede container wordt gebruikt. Afval moet in de daarvoor bestemde prullenbakken en containers. De container met groene deksel is voor tuinafval en de container met blauwe deksel voor paper. 
   
ij wijzen er nogmaals op als je niet komt rijden dit zo snel mogelijk aan ons door te geven zodat wij met de indeling van
de paarden en pony's  daar rekening mee kunnen houden. Het is belangrijk dat de paarden iedere dag beweging krijgen 
  
 Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk op de afgesproken lestijd aanwezig te zijn als je niet kunt deelnemen dit ons zo snel mogelijk te laten weten dit is belangrijk voor het indelen van de paarden en pony's. Wie minimaal 1 dag van te voren afmeld
kan kosteloos binnen 2 weken een nieuwe afspraak maken. Wie op de dag zelf afmeld en een nieuwe afspraak wilt maken kan
dit binnen 14 dagen doen met een  bijbetaling van 5euro.   
   
Verzorgsters
Het is de bedoeling dat jullie 1 keer per maand het harnachement van je verzorgpony of paard schoonmaken en invetten  met leerolie. Het beste kun je dit doen op zondag. Wij zorgen voor de doekjes en leerolie. Het is al weer een poosje geleden dat dit gedaan is  als je morgen gelegenheid hebt wil je dit dan doen. Loes Reiber heeft een lijst waar je aan kunt opgeven wanneer je
 het zadel en hoofdstel en de controle van stiksel van de beugelriemen gecontroleerd, schoongemaakt en ingesmeerd met olie
gedaan is. Belangrijk voor de dieren als het leer soepel en schoon is. ook het Bit extra schoonmaken. Als het morgen niet uitkomt
kun je dit ook volgende week doen. 
  
 Lees het volgende en kom met een goed humeur en positieve instelling naar de manege.
 Paard herkent emoties-Linkeroog spot negativiteit
gelezen in de Telegraaf
Onderzoekers van de universiteit van Sussex hebben aangetoond dat paarden onderscheid tussen boze en vrolijke
gezichtsuitdrukkingen van mensen kunnen maken. Voor het onderzoek werden dertig paarden geselecteerd. Aan de dieren
werden foto's van boze en vrolijke mensen getoond. Bij een kwade uitdrukking bleken de paarden anders te reageren dan wanneer ze een foto van een opgewekt persoon voorgeschoteld kregen. Zo bekeken de edele dieren de foto's van boze  
gezichten met name met hun linkeroog. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat veel diersoorten negatieve gebeurtenissen met
hun linkeroog waarnemen. De informatie van dat oog gaat naar de rechterhersenhelft die is gespecialiseerd in de verwerking . 
van bedreigingen of negatieve prikkels. Dit suggereert dat paarden een nijdig gezicht als een negatieve prikkel ervaren. Uit de studie kwam ook naar voren dat de hartslag van de paarden opliep bij de negatieve beelden en dat ze sowieso meer stress gerelateerd gedrag lieten zien. Herkenning van boze gezichten fungeert in deze context als een waarschuwingssysteem. Het stelt
 
 paarden in staat om te anticiperen op negatief menselijk gedrag
     
Het is ten strengste verboden om onze paarden en pony's te toiletteren regelmatig zie ik dat er toch weer aan de manen of staart
wordt geknipt  dat mag dus niet. Als het nodig is hebben wij daar iemand voor die daarvoor een cursus heeft gevolgd en dat
voor ons doet als het nodig is.  Dus afblijven van de manege paarden en pony's. 
  
Bij controle van de stallen bleek dat sommige paarden en pony's op zondag wel heel erg veel stro krijgen, overdaad schaad als zij teveel stro eten kunnen zij verstopping krijgen dus graag een beetje minder overleg met Bas als je  twijfelt. 
 
 Een hele grappige foto van Gabbertje kregen we door van Jade.


Deze leuke foto van Binky komt van Emma!     
   
kinderen die geen verzorgpaard of pony hebben mogen  op zondagochtend komen helpen met het verzorgen van de stallen en pony's poetsen van 10.00 tot 14.00uur wel van te voren aan tante Dorry opgeven wanneer je komt dan reserveren wij een pony of paard die je mag verzorgen.
 
       
 
 
*De verzorgers en eigenaren van paarden kunnen van het mestsysteem alleen op zondag gebruik maken.
Hij wordt niet de gehele dag aangezet
de tijden dat hij draait  Is:
11.00 tot 12.30uur
14.30 tot 15.30uur
 
Op andere tijdstippen mesten kan wel maar dan met de kruiwagen.
 
*Bij het vrij rijden en lessen rekening houden dat je af en toe gaat stappen om de dieren op adem te laten komen; de laatste 10 minuten niet meer gaan galloperen maar uitstappen.
In het begin als zij uit stal komen ook rustig
losstappen, het zijn geen machines die je aan en uit kunt zetten.
 
Jippie!! De nieuwe website is online!!!
Heerlijk fris in een nieuw, modern jasje gestoken. Met moderne functies zoals filmpjes, bewegende animaties, een gastenboek en niet te vergeten de online webwinkel!! De webwinkel is nog lang niet compleet, maar er staan al wel een aantal artikelen op!! Dus je kunt al gaan shoppen!
Je kunt in het gastenboek een berichtje achterlaten!!!


Herhaling!!!
Foto's voor de Website
Verzorgers die nog niet op op onze website staan met een leuke foto: stuur zo snel mogelijk je foto en eventueel leuke tekst naar manegemolenzicht@zonnet.nl l
Zet als onderwerp bij de foto " foto voor de site" , dan staat hij er sneller op!!
We missen nog foto's van:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heerlijk rijden in de bossen!!
 
Brabantse Waldag 2013 was zeer geslaagd dankzij deze meiden, die goed hebben meegeholpen!
 
 
 
 
 
Bosrit
Paardenliefde
 
Jonge zwaluwtjes
 
Paardenvergadering